เรื่องสั้น

เรื่องสั้น

เรื่องสั้น

เรื่องสั้น เรื่อง สั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงร้อยแก้ว แปลเป็นบทกวีสั้น ๆ ช่วงคำอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 หากดำเนินต่อไปก็จะกลายเป็นนวนิยาย เพราะเรื่อง สั้นจัดเป็นนวนิยาย ทั้งเนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร ธีม ส่งผลให้เรื่อง สั้นจำกัดเฉพาะตัวละครและเขียนไม่หมด ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของเรื่อง สั้นคือหัวข้อ เรื่องราวดำเนินไปอย่างรวดเร็วในเนื้อเรื่องหลัก ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องรอง อักขระบางตัวอาจไม่ปรากฏในสถานการณ์หรือกลายเป็นนิรนาม 

วรรณกรรมประเภทเดียวกับเรื่อง สั้นไทยเรื่อง “สุกนุ้ย” โดย พระเจ้านงย่า ธีโอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรในปี พ.ศ. 2427 นักวิชาการบางคนสรุปว่ากรมหลวงพิชิตปรีชากรต้องการเขียนหนังสือจริงๆ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด เลยต้องหยุดสร้างเรื่อง สั้นเสียที เรื่อง สั้นเรื่องแรกในประเทศไทย พบกับพระเพียวบิณฑบาต

เรื่องสั้น หมายถึง

เรื่องสั้น หมายถึงประเภทของงานเขียนที่คล้ายกับนวนิยาย จะมีความแตกต่างที่นวนิยายครอบคลุมหลายแง่มุมของชีวิตมนุษย์ และมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เรื่อง สั้นมี 6 ประเภท

 • 1. มีประเด็น 
 • 2. มีวัตถุประสงค์เรื่องเดียว 
 • 3. มีคนน้อย 
 • 4. ใช้เวลาน้อย 
 • 5. สั้นกระชับ 
 • 6. กระชับทุกเรื่อง

เรื่องสั้น มีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 1

 1. รูปแบบการเขียนเรื่องสั้น ในการเขียนเรื่อง สั้น ผู้เขียนใช้รูปแบบการเล่าเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • 1) ตัวละครหลักเป็นผู้บรรยาย ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เช่น ฉัน ฉัน ฉัน
 • 2) อักขระที่ไม่ใช้บุคคลหลักเป็นผู้บรรยายใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง
 • 3) ผู้เขียนอ้างว่าเป็นผู้รอบรู้
 • 4) ผู้เขียนบอกตัวเอง ช่างสังเกต
 
 1. โครงเรื่อง พล็อตเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่จัดตามลำดับเวลา และมันจะเป็นเหตุผลเดียวกัน พวกเขามักจะขัดแย้งกัน ความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องนี้ เพราะความขัดแย้งเป็นรากเหง้าของสิ่งที่เกิดขึ้น ความขัดแย้งมีแผนการสี่ประเภท:
 • 1) ความตึงเครียดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งเป็นลักษณะที่มองเห็นได้ ชีวิตมนุษย์ เช่น น้ำท่วม พายุเฮอริเคน ลมหนาว คลื่นความร้อน และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ทำลายสุขภาพและความสำเร็จของมนุษย์
 • 2) ความขัดแย้งระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนอาศัยอยู่ เป็นความขัดแย้งระหว่างผู้คนกับผู้คน เช่น การแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ ดูถูกคนที่มีบทบาทต่ำกว่าที่เป็นอยู่
 • 3) ความขัดแย้งภายในระหว่างบุคคล เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่ขัดแย้งกันในหัวใจ อาจมีปัจจัยภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือความขัดแย้งในตัวคุณ
 • 4) ความขัดแย้งระหว่างตนเองกับพรหมลิขิต เป็นความขัดแย้งระหว่างการกระทำของผู้คนกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของตน นี่คือสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าโชคชะตาหรือพรหมลิขิต พรหมลิขิตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น การได้ทรัพย์สมบัติ Death Suffering Fate สามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างความขัดแย้ง

เรื่องสั้น มีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 2

 • 3. ตัวละคร ตัวละครในเรื่อง สั้นและนวนิยาย สามารถแบ่งตามความสำคัญของบทบาทได้ 2 ประเภท คือ ตัวละครหลักและตัวละครรอง ผู้เขียนกำหนดลักษณะดังนี้ อธิบายตัวละครและพื้นหลัง ให้ผู้เล่นคนอื่นคิดว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครหรือไม่ อธิบายการกระทำของตัวละคร แสดงการสนทนาส่วนตัวกับตัวละครอื่นๆ อธิบายความคิดของตัวละคร
 • 4. การตั้งค่าหมายถึงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการเล่าเรื่อง ฉากจะเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น
 • 5. สาระมีไว้เพื่อสะท้อนทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อชีวิต ที่ผู้เขียนต้องการส่งผู้อ่านสิ่งที่ผู้เขียนจะบอกคุณโดยตรงหรือจากเรื่องราว แต่ผู้เขียนส่วนใหญ่ไม่ได้บอกให้ผู้อ่านมองหา “สาระ” ซ่อนมันจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกมีความสุขในการอ่าน
 • 6. ไคลแม็กซ์หรือไคลแม็กซ์เป็นที่ที่เรื่องราวดำเนินไปเมื่อการบรรยายดำเนินไป และจะมีช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเรื่อง ไคลแม็กซ์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของประสบการณ์ของผู้อ่าน
 • 7. เทคนิค เรื่องสั้น