เรื่องสั้น

พรรณนา โวหาร

พรรณนา โวหาร

พรรณนา โวหาร คำอธิบายอย่างมีสไตล์ของเรื่องราว สถานที่ บุคคล สิ่งของ หรือความรู้สึก เพิ่มอารมณ์ ปรับอารมณ์ให้นุ่ม เพื่อโน้มน้าวผู้รับ อารมณ์ที่ใช้มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้ฟัง หรือเขียนสดุดี ชมเมือง ชมความงามของบุคคล สถานที่ และแสดงอารมณ์ต่างๆ เป็นต้น การใช้รูปแบบควรระมัดระวังในการเลือกคำและสำนวนที่ดี ขี้เล่น เล่นคำ เล่นตัวอักษร ใช้คำที่มีเสียงและความหมายเหมือนกันให้ตรงกับความรู้สึกที่ต้องการบรรยาย 

ปรับแต่งถ้อยคำเพื่อให้ผู้รับสามารถเห็นภาพได้ ใช้นิพจน์เปรียบเทียบที่ชัดเจน เรียนรู้วิธีเลือกเนื้อหาที่หัวข้อควรอธิบาย พรรณนา โวหาร เนื้อหาต้องเข้าใจจึงจะได้รับพร คำอธิบายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชัดเจนและมีรายละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านมีอารมณ์อ่อนไหวในการอ่านข้อความ ดังนั้นการเขียนเชิงโวหารจึงยาวกว่าคำอธิบายเชิงโวหาร เนื่องจากคำอธิบายเชิงโวหารต้องเน้นที่ภาพและความรู้สึก ดังนั้นพวกเขาจึงมักใช้คำเล่นๆ เล่นเสียง และใช้รูปภาพ แม้ว่าข้อความที่เขียนจะเล็กแต่เต็มไปด้วยสำนวน ดีและอ่านง่าย เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด

หลักการเขียน พรรณนา โวหาร

  • 1. เลือกคำที่มีความหมายชัดเจน สร้างบทกวีเพื่อสร้างบทกวีเช่นสระและเพลงคล้องจอง
  • 2. ต้องมีเจตนาที่ดีต่อภาพและความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่บรรยาย
  • 3. ใช้อุปมาอุปมัยเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น อ่านแล้วสร้างจินตนาการและอารมณ์ของคุณ
  • 4. สำนวนสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ มักใช้เพื่อสรรเสริญความงามอื่น ๆ เช่น ไปสถานที่ ยกย่องใครบางคน หรือเพื่ออธิบายอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความรัก ความเกลียดชัง ความโกรธ ความขุ่นเคือง ความโศกเศร้า ฯลฯ

ตัวอย่าง พรรณนา โวหาร แบบร้อยแก้ว

  • “…หมอกมัวซัวทั่วทุกแห่งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจนร่างเขาสั่นสะท้าน ต้นไม้ใบหญ้าที่พอมีอยู่บ้างตามริมทาง สัมผัสละอองหมอกที่พราวพร่าง จนใบกลายเป็นสีขาวหม่น แล้วไหลตามร่องใบหยดลงดังเปาะแปะเมื่อกระทบใบไม้ที่เกลื่อนตามใต้ต้น…” 
  • “ความเงียบปกคลุมท้องถนน มีเพียงเสียงหอบหายใจคล้ายความเหนื่อยของผมดังอยู่ นานๆ จะมีรถยนต์ผ่านมาสักคัน ไม่มีคันใดให้ความสนใจกับเรา เธอยังคงนอนฟุบนิ่งข้างฟุตบาท ผมยกมือกอดอก หนีบขวดเหล้าเอาไว้ น้ำตาเธอรินออกมาอย่างไม่มีเสียง ผมทรุดลงนั่งข้างๆ เธอ มองใบหน้าที่ถูกตบจนเลือดกบปาก ริมฝีปากสั่นระริกบอกถึงความกลัวที่ผ่านมา ดวงตาหวาด ระแวงที่มองผมคลายจางลง กลายเป็นความขอบคุณ ผมอ่านแววตาเธอได้อย่างนั้น แต่เธอยังคงไม่ปริปาก”

ตัวอย่าง พรรณนา โวหาร แบบร้อยกรอง

      เสนาะเสียงแสนเศร้าดุเหว่าเอ๋ย     ไฉนเลยครวญคร่าร่าอยู่ได้

หรือใครทาเจ็บช้าระกาใจ            จึงหวนไห้โหยอยู่มิรู้แล้ว

แวววาบปลาบสายฟ้า               ผสานวาตะโชยชาย

เปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย            วิเวกแว่วคะนึงใน

ผลชิดแช่อิ่มโอ้                       เอมใจ

หอมชื่นกลืนหวานใน                 อกชู้

รื่นรื่นรสรมย์ใด                      ฤาดุจ นี้แม่

หวานเลิศเหลือรู้รู้                    แต่เนื้อนงพาล

แสงสูรย์สาดส่องแสง               จรัสแจ้งจรูญตา 

เทียนทองส่องทาบฟ้า               ประโลมหล้าภิรมย์ชม พรรณนา โวหาร