เรื่องสั้น

เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด

เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด

เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด เรื่องสั้นเป็นรูปแบบการเขียน “เรื่องสมมติ” ผู้เขียนต้องใช้จินตนาการเป็น องค์ประกอบสำคัญ ผู้อ่านควรอ่านด้วยจินตนาการ จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องสั้นจะมีความน่าสนใจและน่าสนใจ จะอ่านหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน แหล่ง รวม เรื่องสั้น บันทึก การ อ่าน

เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด ลักษณะของเรื่องสั้น

 • 1. มีโครงเรื่อง (Plot) คือเหตุการณ์ที่จัดเรียงลําดับและเป็นเหตุเป็นผลกัน หรือเหตุการณ์ หนึ่งเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายๆเหตุการณ์สืบต่อมา มีกลวิธีในการแสดงพฤติกรรม ของตัวละครซึ่งอาจเป็น คน สัตว์ สิ่งของ โดยทั่วไป มักใช้โครงเรื่องของความขัดแย้งเพื่อเร้าใจให้ ผู้อ่านคิดตาม
 • 2. มีจุดมุ่งหมายของเรื่องเพียงอย่างเดียว โดยมีแกนเรื่อง (Theme) เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งอาจ เป็นความคิดหรือทัศนะแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้น เช่น การผจญภัย การดิ้นรนต่อสู้ความไม่แน่นอนของ ชีวิตมนุษย์
 • 3. มีตัวละครน้อย โดยปกติไม่เกิน 5 ตัว
 • 4. ใช้เวลาน้อย โดยทั่วไปสามารถอ่านจบภายใน 15-50 นาที
 • 5. มีขนาดสั้น การบรรยายเรื่องไม่ยืดยาด มีเรื่องสั้น – สั้น และเรื่องสั้น ที่มีขนาดยาวกว่าธรรมดาเรียกว่า เรื่องสั้นขนาดยาว เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด
 • 6. มีความกระชับรัดกุมทุกด้าน ใช้คําน้อย แต่ให้ได้ความมากที่สุด เพียบพร้อมด้วยอรรถรส อันเข้มข้น ดื่มดํ่า

เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด องค์ประกอบเรื่องสั้น

 • 1. โครงเรื่อง (Plot) เป็นแผนผังหรือเค้าร่างของเหตุการณ์ที่นำมารวมกัน และยืนขึ้นอย่างมีเหตุมีผล ต้องมีเงื่อนงำหรือปัญหาในการเปิดเรื่องสร้างเรื่อง หลายประเภท เช่น ความขัดแย้งในตนเองกับผู้อื่น ขัดแย้งกับสังคม กับธรรมชาติ โครงเรื่องจะแตกต่างจากโครงเรื่อง (story) ถึงแม้ว่าเรื่องจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่เนื้อเรื่องจะ เรื่องราวจะเล่าตามลำดับเวลา แต่โครงเรื่องเป็นเรื่องราวโดยเน้นที่สาเหตุหรือภูมิหลัง
 • 2. ตัวละครสามารถมีตัวละครหลักได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น มีตัวละครที่เหมือนจริงมากมาย มิติข้อมูลมีความซับซ้อนในบุคลิกภาพ จิตใจ การกระทำ และปัจจัยการพัฒนาส่วนบุคคลอื่นๆ ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ สิ่งไม่มีชีวิต แต่ต้องประพฤติให้เรื่องราวดำเนินไป ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • 3. ฉาก (setting) คือสถานที่และเวลาที่เหตุการณ์หรือเรื่องราวเกิดขึ้น มันสำคัญมากเพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น ทั้งเหตุการณ์ เวลา สถานที่ Harmonious ฉากมีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเรื่องเป็นอย่างมาก และยังมีอิทธิพล เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร
 • 4. บทสนทนาคือคำพูดของตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เรื่องราวน่าอ่าน มากกว่าเรื่องราวของผู้เขียนที่ซ้ำไปซ้ำมาตลอดทั้งเรื่อง การสนทนาที่ดีควรมีความสมจริงเหมือนกับผู้คน พวกเขามักจะพูดคุยกันเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิด การสนทนายังสามารถบอกลักษณะบุคลิกภาพของตัวละครได้
 • 5. เทคนิคการเล่าเรื่อง (Technique) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเล่าเรื่อง เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด มี 3 วิธี คือ open เกี่ยวกับขั้นตอนและบทสรุปของเรื่อง

องค์ประกอบเรื่องสั้น เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด

 • 1. การเปิดเรื่องสามารถเปิดได้ด้วยการแนะนำสั้น ๆ ทำให้เกิดปัญหาหรือปัญหา เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักสถานที่และกิจกรรมมากขึ้น ส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุปของเรื่องราว ต้องทำให้ผู้อ่าน ประทับใจ อะไรยังอยู่ในหัวคุณ? หรือจินตนาการทำให้อยากอ่านซ้ำๆไม่เบื่อ
 • 2. ขั้นตอน ผู้เขียนสามารถเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นตามลำดับเวลาหรือตามลำดับเวลา ไปจนสุดทางหรือใช้วิธีการย้อนเหตุการณ์ในอดีตมาแทรกหรือใช้งานในปัจจุบัน เรื่องราวที่เป็นลางร้ายทำให้ผู้อ่านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
 • 3. การปิดเรื่องอาจมีตอนจบที่สุข เศร้า สมจริง เซอร์เรียล คาดหวัง ฯลฯ เรื่องสั้น จัด เป็น งาน เขียน ประเภท ใด